Godkänd dispensansökan för icke godkända avlopp

För oss som har utdömda avlopp, så har Kungsbacka Kommun nu godkänt vår ansökan om ytterligare ett års dispens.

Detta innebär att vi har gott om tid på oss att driftsätta det nya avloppsnätet, utan någon risk för vite från kommunen.