Information från valberedningen inför årsmötet 2022

Inför föreningens årsmöte har valberedningen nu ett förslag på kandidater till styrelsen enligt nedan för våra bägge föreningar (samfällighet + ekonomisk).


Ordförande: Klas Gille, väljs på 1 år

Ledamot 1: Åsa Rönnbom, omval, väljs på 2 år

Ledamot 2: Julian Burman, omval, väljs på 1 år

Ledamot 3: Christian Bergman, väljs på 2 år

Ledamot 4: Nicklas Björk, 1 år kvar som ledamot


Ledamot-suppleant 1: Rebecca Wallin, väljs på 1 år
Ledamot-suppleant 2: Lennart Johansson, väljs på 1 år

Revisor 1: Jan-Åke Mjureke, omval på 1 år

Revisor 2: Torbjörn Olausson, väljs på 1 år
Revisor-suppleant: Rolf Arvidsson, omval på 1 år

Valberedning 1: Anita Grahn, omval, väljs på 1 år
Valberedning 2: Anders Alverstrand, omval, väljs på 1 år

Har ni frågor eller funderingar så får ni väldigt gärna kontakta oss i valberedningen, Anders Alverstrand på 0761–690901 eller Anita Grahn på 0737–311718.

Som avslutning vill vi tacka de som vi har haft kontakt med för er positiva respons och hjälpsamhet. Det vi kan skicka med är att ni alla kan fundera på vilken typ av roll ni kan ta de kommande åren i vår förening. Alla behöver hjälpas åt.


Vänliga hälsningar
Valberedningen
Anders Alverstrand & Anita Grahn