18 mars, 2021

Årsmöte 2022

Årsmöte för Boberg Dotetorp VAF Ekonomisk Förening och Boberg Dotetorp Samfällighet hölls klockan 18:00 den 24:e april 2022 i församlingshemmet, Ölmevalla kyrka.

Information från valberedningen.

Motioner

Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast en månad innan årsmötet, senast 2022-03-24. Inga motioner inkom.

Dokument