18 mars, 2021

Inför kommande årsmöte

Årsmöte för Boberg Dotetorp VAF Ekonomisk Förening och Boberg Dotetorp Samfällighet kommer hållas klockan 18:00 den 25:e april 2021 i församlingshemmet, Ölmevalla kyrka.

Då covid-19 gör omständigheterna speciella även i år, ser vi ingen möjlighet att kunna hålla en årsstämma med fysisk närvaro, då rådande bestämmelser begränsar antalet deltagare till 8 personer.  Årsstämman för samfälligheten och årsmötet för den ekonomiska föreningen kommer därför likt föregående år att ske via ombud och med hjälp av ombudsformulär som skickas ut tillsammans med kallelsen.

Dokument inför årsmötet

Protokoll från årsmötet