12 september, 2021

Driftsättning

1. Ny fastighet: Lantmäteriansökan

Kontakta styrelsen@bdvaf.nu för intyg om påkoppling till föreningens vatten- och avloppsnät.

2. Instruktioner och bestämmelser

Läs igenom följande information och se till att din entreprenör följer BDVAFs bestämmelser och instruktioner:

Fler dokument finner du längst ner på denna sida. Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen vid frågor.

3. Planering/projektering

Om det saknas servisventiler vid tomtgräns, kontakta styrelsen@bdvaf.nu för anvisning till anborrningspunkt på vatten- och avloppsstammar samt fiberskåp.

Entreprenören ska fotodokumentera och mäta in nya ledningar utanför tomtgräns och överlämna denna dokumentation till föreningen.

En styrelseledamot från BDVAF ska vara närvarande när anborrning mot huvudstam görs.

4. Beställningar

4.1. Teknisk utrustning

Följande teknisk utrustning måste användas:

  • Avloppspump: Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) modell LPS2000
  • Vattenmätare: Kamstrup Multical 21 som levereras av SKT/föreningen

Beställning av avloppspump och vattenmätare görs till Xxx Yyy.

4.2. Vattenprov

Om du ska byta från brunnsvatten till föreningens färskvatten måste du beställa ett kostnadsfritt vattenprov från kommunen. Det kan tas från en utkastare och kan därför utföras även om ingen är hemma. Provet är giltigt i sex månader, så kan med fördel beställas i god tid.

Om vattenprovet är underkänt måste alla vattenrör i er fastighet saneras (kloreras) innan
föreningens vatten får kopplas in i fastigheten. Detta utför kommunen mot en kostnad på ca. 1500 kr.
Notera att det efter sanering inte får kopplas in något annat vatten än föreningens färskvatten.

Kontaktperson vattenprov och sanering.
Jesper Lindvall, Kungsbacka Kommun. 0300-83 40 00

5. Anmäla vatten och avlopp till Kungsbacka kommun

När du ska koppla in vatten och avlopp behöver du anmäla anslutningen till Kungsbacka kommun. Detta görs i direkt anslutning till driftsättningen genom att fylla i följande formulär:

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/94

Du behöver även ha ett intyg från BDVAF som ska bifogas ansökan. Kontakta föreningen på kassor@bdvaf.nu och begär ett intyg.

Kungsbacka kommun skickar därefter faktura på anslutningsavgift.

6. Anmäl anslutning till BDVAF

När du kopplat in vatten, avlopp och/eller fiber måste detta anmälas till föreningen. Vänligen fyll i och skicka in formuläret nedan.

För fakturering

Instruktioner, manualer och checklistor

Entreprenörer som utbildats i installation av avloppspump

Ska listan vara kvar..?