Nyheter

Två dagars paus i grävarbetet

Torsdag och fredag denna veckan (V.13) är entreprenören inte på plats. Detta beror på två saker – tillfällig ometablering av den stora maskinen och att flertalet av de som arbetar hos oss har semester. De är åter på måndag med nya friska, utvilade krafter.

Ny styrelse

Ett stort tack till alla er som närvarade vid gårdagens årsstämma. Det framkom många bra synpunkter och idéer, dessa tar vi med oss för att framåt utveckla projektet och föreningen i rätt riktning. Styrelsen består nu av följande personer: Ordförande – Klas Gille Kassör – Rolf Arvidsson Sekreterare – Linus Corin Ledamot – Per Roth Läs mer om Ny styrelse[…]

Vi har skickat vårt första nyhetsbrev

För en stund sedan gick vårt första nyhetsbrev ut till de medlemmar som har angett en epost-adress för detta ändamål. Bland annat så meddelar vi att kallelse till årsstämman är ute, du finner den under ”Dokument” på hemsidan. De som inte fått nyhetsbrevet, och skulle vilja få en kopia, samt vara med på kommande utskick, Läs mer om Vi har skickat vårt första nyhetsbrev[…]

Styrelesemöte

På kvällens styrelsemötete beslutades bl.a att föreningens första ”ordinarie” årsmöte blir TORSDAG 23 MARS klockan19.00! Mer info och en formell inbjudan kommer. Andra frågor var diskussion om hur vi presenterar förändringar/förbättringar i sträckningen av vårt bygge för markägare och medlemmar. En annan diskussion var hur vi hanterar när det grävs av ledningar, vägar mm. Vad Läs mer om Styrelesemöte[…]

Informationsmail till medlemmar

Vi har i dagarna skickat ut ett informationsmail till alla medlemmar. Om du inte har fått detta så var snäll och kontakta sekreterare@bdvaf.nu Alla ni markägare kommer inom några dagar att få en kallelse till mötet den 12 Januari kl. 18.00, dessa delas ut med vanlig post.

Nya dokument

Vi har lagt upp en ny revision av vår anläggningskarta och likaså en projekt/föreningspresentation. Ni hittar dem under Dokument. Vid frågor så tveka inte att kontakta oss, ni hittar våra kontaktuppgifter här på hemsidan.

Redo för projektstart efter medlemsmöte

I onsdags, den 30:e november 2016, hade vi ett avgörande och mycket välbesökt medlemsmöte i församlingshemmet. Styrelsen presenterade hur långt vi har kommit i förberedelserna. Allt är klart! Våra markägare är positiva, likaså vägföreningarna, Dotetorps Ägg upplåter mark för vår pumpstation, vi har klart med tillstånd från Banverket, Vägverket, Länsstyrelsen, och Kungsbacka Kommun. Vi har Läs mer om Redo för projektstart efter medlemsmöte[…]