Föreningens fakturor

Följande förklarar de olika poster som finns med på din faktura.  Notera att vilka poster som faktureras dig beror på vad du kopplat in av vatten, avlopp och/eller fiber. Medlemsavgift: Medlemsavgiften betalas en gång per år och täcker de administrativa kostnader som föreningen har. Dvs allt som inte har med drift och underhåll att göra. … Fortsätt läsa Föreningens fakturor