6 maj, 2019

Föreningens fakturor

Följande förklarar de olika poster som finns med på din faktura.  Notera att vilka poster som faktureras dig beror på vad du kopplat in av vatten, avlopp och/eller fiber.

Medlemsavgift: Medlemsavgiften betalas en gång per år och täcker de administrativa kostnader som föreningen har. Dvs allt som inte har med drift och underhåll att göra. Denna avgift betalas av alla medlemmar i föreningen.

Hushållsavgift vatten och spill (Kba kommun):  Detta är en fast avgift per år som kommunen tar för varje fastighet som har vatten och avlopp inkopplat. Den gäller för varje bostadsenhet på fastigheten, om det tex finns två bostäder (två kök) så betalar du två hushållsavgifter.

Fastighetsavgift avlopp (Kba kommun): Detta är en fast avgift per år som kommunen tar för varje fastighet som endast har avlopp inkopplat (har du både vatten och avlopp betalar du istället posten ovan).

Förbrukningsavgift vatten + spill: Rörlig avgift som baseras på vattenförbrukning, för dig med vatten och avlopp. Den täcker det kommunen tar i rörlig avgift för vatten, plus föreningens kostnad för underhåll av anläggningen – vatten. Kungsbacka kommun tillåter inte längre att man betalar bara för vatten. Det enda undantaget från detta är vid större jordbruksverksamhet.

Årsavgift BDVAF avlopp: Fast avgift per år för att täcka föreningens kostnader för underhåll av anläggningen – avlopp.

Årsavgift BDVAF fiber: Fast avgift per år för att täcka föreningens kostnader för underhåll av anläggningen – fiber.

Avgifter för 2024

Följande avgifter beslutades av årsmötet 2024.

Medlemsavgift: 1600 kr

Hushållsavgift vatten och spill (Kba kommun):  1450 kr

Fastighetsavgift avlopp (Kba kommun): Enligt kommunens taxor
https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Avgifter/

Förbrukningsavgift vatten + spill: 40,20 kr/kubikmeter

Förbrukningsavgift vatten (för dem med endast vatten): 29,20 kr/kubikmeter
Detta är endast tillgängligt för vissa näringsverksamheter, inte för privata hushåll.

Årsavgift BDVAF avlopp: 2900 kr

Årsavgift BDVAF fiber: 550 kr

Exempel på fakturaspecifikation

(För nuvarande kostnader, se stycket ovan)

ArtnrBenämningLev ant EnheterA-prisSumma
25Medlemsavgift 20XX1.001 500,001 500,00
19Hushållsavgift vatten och spill (Kba kommun 20XX)1 år1 277,001 277,00
20Förbrukningsavgift vatten+spill, avläst 2019-03-3050.00 kbm31,001 550,00
22Årsavgift 2019 – BDVAF avlopp1 år2 045,002 045,00
23Årsavgift 2019 – BDVAF fiber1 år500,00500,00
Totalkostnad7 510,50