24 oktober, 2017

Driftsättning

På den här sidan kommer du hitta all information som behövs inför driftsättning. Andra dokument, som inte specifikt gäller driftsättning, finner du under Dokument.

Föreningens instruktioner och bestämmelser

Styrelsen har tagit fram en manual för inkoppling, samt ett dokument med bestämmelser för inkoppling, som kommer behöva godkännas (signeras) av varje medlem i samband med inkoppling.

Instruktioner / manualer / checklistor

Det är obligatoriskt att gå igenom dessa dokument inför och under driftsättning.

Kungsbacka Kommun

När din fastighet väl är uppkopplad mot kommunens avloppsnät, betalar du kommunens avgifter enligt länken nedan.

Beställningsblanketter

Entreprenörer som utbildas i installation av avloppspump

Förslag på entreprenörer som kan anlitas för grävning på tomtmark.

Företag Kontaktperson Telefon
Anderssons Maskingrävning AB Martin Andersson 0705-292102
Högens Gård AB Håkan Johansson 0705-803532
Alexanderssons Maskinstation HB Carl-Magnus Alexandersson 0706-765910
C Gunnarsson Entreprenad AB Christer Gunnarsson 0705-939757
Johan Ottosson Landa Johan Ottosson 0706-056852
EMH Entreprenad AB Einar Hjalmarsson 0735-437398