Information från valberedningen inför årsmötet 2023

Inför föreningens årsmöte har valberedningen nu ett förslag på kandidater till styrelsen enligt nedan för våra bägge föreningar (samfällighet + ekonomisk).

Ordförande: Klas Gille, omval, väljs på 1 år
Ledamot 1: Åsa Rönnbom, 1 år kvar som ledamot
Ledamot 2: Torbjörn Sandgren, nyval, väljs på 2 år
Ledamot 3: Christian Bergman, 1 år kvar som ledamot
Ledamot 4: Nicklas Björk, omval, väljs på 2 år

Ledamot-suppleant 1: Rebecca Wallin, omval, väljs på 1 år
Ledamot-suppleant 2: Andrea Wallroth, nyval, väljs på 1 år

Revisor 1: Jan-Åke Mjureke, omval, väljs på 1 år
Revisor 2: Torbjörn Olausson, omval, väljs på 1 år
Revisor-suppleant: Rolf Arvidsson, omval, väljs på 1 år

Valberedning 1: Anita Grahn, omval, väljs på 1 år
Valberedning 2: Anders Alverstrand, omval, väljs på 1 år

Har ni frågor eller funderingar så får ni väldigt gärna kontakta oss i valberedningen, Anders Alverstrand på 0761–690901 eller Anita Grahn på 0737–311718.

Som avslutning vill vi tacka de som bidragit föregående verksamhetsår, Julian Burman samt Lennart Johansson, samt de vi har haft kontakt under denna process.
Det vi kan skicka med är att ni alla kan fundera på vilken typ av roll ni kan ta de kommande åren i vår förening. Alla behöver hjälpas åt.


Vänliga hälsningar
Valberedningen
Anders Alverstrand & Anita Grahn