Möte med Lantmäteriet – 11/12 kl18:00, Åsa IP

Vi påminner alla medlemmar om mötet med Lantmäteriet nu på måndag den 11/12 kl.18.00 på Åsa IP. Detta är ett viktigt möte och vi ber alla att försöka komma. Om ni inte kan komma så anförtro någon er fullmakt så underlättar detta för beslut på mötet. Tänk på att alla delägare (make/maka etc.) också behöver Läs mer om Möte med Lantmäteriet – 11/12 kl18:00, Åsa IP[…]

Uppföljning efter informationsmöte

Vi från styrelsen vill tacka alla medlemmar och inbjudna gäster som i onsdags deltog på vårat informationsmöte. Det var god uppslutning, positiv stämning och mycket information som förhoppningsvis gav svar på många frågor. Vi har enligt utlovat lagt ut presentationsmaterialet på hemsidan och likaså länken till Open Universe, och kontaktinfo för leverantörer. Du finner dessa Läs mer om Uppföljning efter informationsmöte[…]

Nyhetsbrev och medlemsmöte

Nu har ännu ett nyhetsbrev skickats ut till er medlemmar via e-post. Har du inte fått detta så hör av dig med hjälp av kontaktfunktionen på vår hemsida. Medlemsmöte kommer hållas den 3/5 kl.18.00. Kallelse med agenda och mötesplats kommer så snart som möjligt. Glad Påsk önskar vi i styrelsen!

Ny styrelse

Ett stort tack till alla er som närvarade vid gårdagens årsstämma. Det framkom många bra synpunkter och idéer, dessa tar vi med oss för att framåt utveckla projektet och föreningen i rätt riktning. Styrelsen består nu av följande personer: Ordförande – Klas Gille Kassör – Rolf Arvidsson Sekreterare – Linus Corin Ledamot – Per Roth Läs mer om Ny styrelse[…]

Styrelesemöte

På kvällens styrelsemötete beslutades bl.a att föreningens första ”ordinarie” årsmöte blir TORSDAG 23 MARS klockan19.00! Mer info och en formell inbjudan kommer. Andra frågor var diskussion om hur vi presenterar förändringar/förbättringar i sträckningen av vårt bygge för markägare och medlemmar. En annan diskussion var hur vi hanterar när det grävs av ledningar, vägar mm. Vad Läs mer om Styrelesemöte[…]

Redo för projektstart efter medlemsmöte

I onsdags, den 30:e november 2016, hade vi ett avgörande och mycket välbesökt medlemsmöte i församlingshemmet. Styrelsen presenterade hur långt vi har kommit i förberedelserna. Allt är klart! Våra markägare är positiva, likaså vägföreningarna, Dotetorps Ägg upplåter mark för vår pumpstation, vi har klart med tillstånd från Banverket, Vägverket, Länsstyrelsen, och Kungsbacka Kommun. Vi har Läs mer om Redo för projektstart efter medlemsmöte[…]

Snart dags för nytt medlemsmöte

Nu börjar det hända saker! Styrelsen beslutade igår kväll vilket företag som vi föreslår ska få gräva vårt avlopp-, vatten- och fibernät. Klockan 18:00 onsdag den 30 november inbjuds ni till möte i Ölmevalla kyrkas församlingshem för informationsmöte. Säger ni ja kommer arbetet att påbörjas redan i januari (om vädret tillåter). Inbjudan kommer i brevlådan Läs mer om Snart dags för nytt medlemsmöte[…]

Markägarmöte och -avtal

Markärgarmöte med ett 25 tal berörda markägare avhölls under trevliga former i församlingshemmet. Det bestämdes att ett utkast till markägaravtal skulle presenteras varje berörd markägare per e-post eller vanlig post. Detta ska vara på ”remiss” och svar ska ha inkommit till den 7 januari 2016