Äntligen – godkända vattenprov

Följande information gick igår ut som nyhetsbrev per e-post. Efter många timmars slit så kan vi äntligen meddela att vi är i mål. Våra vattenprov är godkända och föreningens vatten- och avloppsledningar kan alldeles snart tas i bruk. Vi har idag fått positiva svar på våra vattenprover. Alla etapper är med god marginal godkända och Läs mer om Äntligen – godkända vattenprov[…]

Uppdatering angående entreprenörer, mm

Jag får upprepa ursäkten att det går sakta med uppdateringar! Anledningen är att vi är lite i ett status quo och där det inte händer så mycket. Vi ansträngde oss inför semetern att få klart dels med markägare, vi hade ett samrådsmöte med vägföreningarna och fick visat vad vi tänker oss att göra och fick Läs mer om Uppdatering angående entreprenörer, mm[…]