Ansträngt färskvattenläge


Kungsbacka kommun meddelar att det just nu är ett ansträngt färskvattenläge och manar till återhållsamhet. Några tips från hemsidan:

  • Undvik att vattna gräsmattan och vänta med att anlägga nya gräsmattor och häckar.
  • Vattna med vattenkanna istället för med slang.
  • Vattna på morgonen, kvällen eller natten.
  • Förvara dricksvatten i en kanna i kylen.
  • Ta kortare duschar och borsta inte tänder med öppen kran.

https://kungsbacka.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/kommunalt-dricksvatten/hallbar-vattenanvandning-