Föreningen bildad

Föreningen bildades som en naturlig och nödvändig utveckling på det arbete som ett gäng initiativrika bybor startade upp redan för över ett år sedan.

För att komma vidare måste en förening bildas. Detta skedde i början av november då Boberg-Dotetorp VAF (Vatten, Avlopp, Fiber) ekonomisk förening bildades. Det viktigaste arbetet nu för föreningen är att informera alla fastighetsägare inom föreningens område så att beslut kan tas om man vill vara med eller ej. Detta arbete pågår just nu när detta skrivs i början av december 2015. Just nu är vi 94 fastigheter med på resan men vi hoppas på ytterligare några. Inom området finns det ungefär 122 fastigheter.