Redo för projektstart efter medlemsmöte

I onsdags, den 30:e november 2016, hade vi ett avgörande och mycket välbesökt medlemsmöte i församlingshemmet. Styrelsen presenterade hur långt vi har kommit i förberedelserna.

Allt är klart! Våra markägare är positiva, likaså vägföreningarna, Dotetorps Ägg upplåter mark för vår pumpstation, vi har klart med tillstånd från Banverket, Vägverket, Länsstyrelsen, och Kungsbacka Kommun.

Vi har valt en entreprenör som heter Andersson maskingrävning AB från Hyssna. Vi har bestämt oss för Kungsbacka bredbandsnät, Transtema och Open Universe för fiber. En kalkyl och ett förslag till finansiering presenterades. Efter presentationerna blev det frågestund och därefter togs det enhälliga beslutet att Nu kör vi framåt! Inom kort kommer fakturor att skickas ut för en första inbetalning till projektet.