Informationsmail till medlemmar

Vi har i dagarna skickat ut ett informationsmail till alla medlemmar. Om du inte har fått detta så var snäll och kontakta sekreterare@bdvaf.nu
Alla ni markägare kommer inom några dagar att få en kallelse till mötet den 12 Januari kl. 18.00, dessa delas ut med vanlig post.