Styrelesemöte

På kvällens styrelsemötete beslutades bl.a att föreningens första ”ordinarie” årsmöte blir TORSDAG 23 MARS klockan19.00! Mer info och en formell inbjudan kommer. Andra frågor var diskussion om hur vi presenterar förändringar/förbättringar i sträckningen av vårt bygge för markägare och medlemmar. En annan diskussion var hur vi hanterar när det grävs av ledningar, vägar mm. Vad gäller vilka som betalt in den första avbetalningen så ser ut som om vi blir 98 medlemmar till slut. De som försvunnit är medlemmar som nekats förhandsbesked om bygglov på sina tomter från kommunen. Naturligtvis kan dessa tomter anslutas i en framtid om förhållandena skulle ändras. Ni är välkomna att höra av er om ni vill veta lite mer eller har andra frågor som ni vill att vi ska ta upp! Nästa möte blir torsdag 23 februari.