Ny styrelse

Ett stort tack till alla er som närvarade vid gårdagens årsstämma.
Det framkom många bra synpunkter och idéer, dessa tar vi med oss för att framåt utveckla projektet och föreningen i rätt riktning.

Styrelsen består nu av följande personer:
Ordförande – Klas Gille
Kassör – Rolf Arvidsson
Sekreterare – Linus Corin
Ledamot – Per Roth
Ledamot – Elisabeth Olausson
Suppleant – Åsa Rönnbom
Suppleant – Andreas Mathiasson

Styrelsen har sitt första ordinarie möte den 4/4. Efter det kommer det information till alla er medlemmar om rollfördelning, ansvarsområden och kallelse till informationsmöte.