Uppföljning efter informationsmöte

Vi från styrelsen vill tacka alla medlemmar och inbjudna gäster som i onsdags deltog på vårat informationsmöte.

Det var god uppslutning, positiv stämning och mycket information som förhoppningsvis gav svar på många frågor.

Vi har enligt utlovat lagt ut presentationsmaterialet på hemsidan och likaså länken till Open Universe, och kontaktinfo för leverantörer.

Du finner dessa på https://www.bdvaf.nu/dokument/ och https://www.bdvaf.nu/kontakt/

Våra nyhetsbrev kommer framgent även innehålla uppföljning likt det som visades i onsdags.

Om du inte anmält din mailadress till oss så passa på att göra det nu så du inte går miste om information