Din tur att ta vid och påverka!?!

Ett meddelande från valberedningen:

Vi söker nu styrelsemedlemmar till vår Samfällighet- & Ekonomiska förening inför kommande år. 

De poster som är aktuella att tillsätta är en ny ordförande, ledamot, revisor samt en valberedningsrepresentant. 

Vill du vara med och påverka med nya perspektiv, få inblick i föreningen och lära känna grannskapet så tveka inte att anmäla ditt intresse så snart som möjligt.

Har du också tips på andra som du tror skulle passa in i de ovan nämnda rollerna så tveka inte heller att höra av dig. 

Efter ett par år av hårt arbete med att få styr på föreningen så är nu föreningen mycket nära ett förvaltningsläge med lägre arbetsinsats som följd.  

För er vetskap så har den nuvarande styrelsen också arbetat med att dokumentera vad som görs och hur det görs vilket förenklar när styrelsemedlemmar byts ut. 

För att underlätta en övergång så har avgående styrelserepresentanter lovat att vara ett stöd till de nytillträdda. 

Det har inte varit en uppsjö av intresserade till oss i valberedningen sedan Klas aviserade sin avgång som ordförande i november månads medlemsutskick, så ta gärna en ordentlig funderare på hur du skulle kunna bidra. Allt i syfte att vi kan ha en fungerade styrelse i BDVAF även i framtiden. 

Anmälan av intresse görs via mejl till valberedning@bdvaf.nu

Vi hörs!

Vänliga hälsningar från valberedningen i BDVAF, 

Anders Alverstrand & Joakim Karlsson