Möte med Lantmäteriet – 11/12 kl18:00, Åsa IP

Vi påminner alla medlemmar om mötet med Lantmäteriet nu på måndag den 11/12 kl.18.00 på Åsa IP. Detta är ett viktigt möte och vi ber alla att försöka komma. Om ni inte kan komma så anförtro någon er fullmakt så underlättar detta för beslut på mötet. Tänk på att alla delägare (make/maka etc.) också behöver Läs mer om Möte med Lantmäteriet – 11/12 kl18:00, Åsa IP[…]

Dotetorpsvägen

Imorgon torsdag den 21/9 kommer det vara mycket begränsad framkomlighet på Dotetorpsvägen i höjd med Bobergsvägen pga. schaktarbeten. Välj därför i möjligaste mån den södra in/utfarten vid Ölmevalla kyrka. Detta gäller från 07.00 till minst 16.00. Dela och sprid gärna detta meddelande.