Markägarmöte och -avtal

Markärgarmöte med ett 25 tal berörda markägare avhölls under trevliga former i församlingshemmet. Det bestämdes att ett utkast till markägaravtal skulle presenteras varje berörd markägare per e-post eller vanlig post. Detta ska vara på ”remiss” och svar ska ha inkommit till den 7 januari 2016