Dokument för markägare och principskiss

Om man tittar på sidan som heter dokument kan man nu se det utkast som föreningen har presenterat för markägarna i området och som nu är ute på remiss. Dessutom kan man se den principskiss över hur grävningen är tänkt att dra fram genom landskapet. Nya fastigheter kommer till hela tiden och denna är senast uppdaterad i mitten av december.

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR 2016!