Kort rapport från styrelsen och arbetsgruppen

Torsdag den 14 januari hade vi styrelse- och arbetsgruppmöte. Vi är i detta läge organiserade så att vi alla träffas tillsammans. Mötet hölls i församlingshemmet.

Vi är nu 110 betalande medlemmar i föreningen, en fantastiskt stor uppslutning!!

Ett utkast på Markavtal har varit ute hos våra stora markägare och vi har fått bra feedback tillbaks, tack så mycket för det. Många har helt naturligt frågat efter ersättningsnivåer för markupplåtelse och vi har glädjande nog nu knutit kontakt med handläggare från LRF och vi väntar på det samma från Lantmäteriet. De ska hjälpa oss med att ta fram de ersättningsnivåer som gäller. Detta är högst prioritet för tillfället och vi återkommer till alla berörda så snart vi har mer info.
Ytterligare ägnas de kommande veckorna åt att slutföra förfrågningsunderlag, projekteringshandlingar, avtal och ansökningar för att så snart som möjligt kunna få in offerter från entreprenörer. Fiberfrågan diskuteras flitigt och vi börjar få bra koll på de olika alternativen som vi som förening och slutanvändare har. Vi har i alla delar stor hjälp av våra konsulter Svante (Skandinavisk Kommunalteknik AB) och Ove som har gjort denna resan flera gånger tidigare.