Underlag för upphandling och dispenser

Just nu pågår ett intensivt framtagande av handlingar. Dels en handling där vi beskriver arbetet som ska utföras, hur det ska göras och så vida, så att entreprenörer ska kunna ge oss prisförslag på arbetet. Det ska trots allt grävas över 15 km i backarna här runt omkring! Det är ett stort arbete. Vi har skaffat oss ett bokförings- faktureringssystem av modernaste snitt och börjat lära oss hur vi ska arbeta i det. Det som dock är viktigast nu är att vi håller på att putsa till markägaravtalet så att vi kan få underskrifter på det från alla markägare och arrendatorer. Inom kort kommer ni alla berörda att få ett mejl där alla handlingar finns med, därefter kommer någon från styrelsen eller arbetsgruppen ta kontakt med er!

Föreningen har lämnat in en förteckning till Miljö & Hälsa Kungsbacka över vilka fastigheter som är medlemmar och en ansökan om dispens för ej godkända anläggningar. Denna har diarienummer 467/16-35

Till sist vill vi i styrelsen och arbetsgruppen önska alla en riktigt GLAD PÅSK!