Dispensansökan för underkända avlopp inlämnad

En förlängd dispensansökan vad gäller undermåliga avlopp är inlämnad till kommunen, detta skulle enligt tidigare dispensansökan ske senast den 15 oktober men det är alltså inlämnat redan nu.

När svar inkommer så meddelar vi detta. Nästa styrelsemöte blir torsdag den 20 oktober kl.18 i församlingshemmet. Om du som medlem har något du vill att vi tar upp så hör av dig!