Uppdatering angående entreprenörer, mm

Jag får upprepa ursäkten att det går sakta med uppdateringar! Anledningen är att vi är lite i ett status quo och där det inte händer så mycket.

Vi ansträngde oss inför semetern att få klart dels med markägare, vi hade ett samrådsmöte med vägföreningarna och fick visat vad vi tänker oss att göra och fick infall och synpunkter från dem. Vi skrev ett samrådsprotokoll som undertecknades av parterna. Dessutom fick vi klart upphandlingen på arbetet som skickades ut dagarna före stora semestertiden. Vår tanke var att intresserade grävare skulle kunna begrunda under semestern och kunna lämna en offert på arbetet innan förfallodagen som vi hade satt till den 1 september.

Vi skickade ut upphandlingen till elva företag både lokala och stora rikstäckande. När sista dagen för inlämnande kom hade endast ett företag lämnat in. Därefter hade vi ett styrelsemöte för att värdera situationen. Vi bestämde då att ett anbud är för lite och att vi måste arbeta på att få in fler. Vår projektledare Ove fick till arbetsuppgift att ta kontakt med de som vi hade skickat ut till och försöka ta reda på mer varför de inte lämnat in offert. Där är vi nu.

Ja… jag hoppas att ni förstår situationen, vi vill gå fort fram men det verkar vara högkonjunktur för den typ av företag vi behöver för grävarbetet! Inom kort hoppas vi att få in fler intressanta offerter att värdera. Så fort vi har lite mer att berätta kommer vi att göra detta. En medlem föreslog fler sätt att kommunicera direkt mellan varandra, konkret en sluten Facebook-grupp. Vad tror ni om det? Jag tar gärna emot synpunkter på detta.

Hösthälsningar!
Ordförande
Peter Degerman