Förberedelser för provtryckning av vatten

Under dagen, och några dagar framåt, kommer vattenledningarna spolas inför provtryckning. Det innebär att lite vatten kommer släppas ut vid samtliga serviser inom etapp 1.

Övriga etapper kommer att genomgå provtryckning när de är klara.