Nyhetsbrev utskickat per e-post

Igår gick det ut ett nyhetsbrev per e-post till samtliga medlemmar som prenumererar på detta.

Vi informerar där bland annat om projektets status, och om att nästa faktura snart kommer ut, som skall betalas senast den 30:e september. Vi vill också passa på att be våra medlemmar att avvakta med att ansluta ledningar på den egna fastigheten, tills instruktioner har tillhandahållits och klartecken har getts.

Om du inte får nyhetsbreven, och vill ha dem i framtiden, så kan du begära det via e-post till sekreterare@bdvaf.nu.