Äntligen – godkända vattenprov

Följande information gick igår ut som nyhetsbrev per e-post.

Efter många timmars slit så kan vi äntligen meddela att vi är i mål. Våra vattenprov är godkända och föreningens vatten- och avloppsledningar kan alldeles snart tas i bruk.

Vi har idag fått positiva svar på våra vattenprover. Alla etapper är med god marginal godkända och provtryckningen av våra avloppsledningar håller enligt första kontrollen tätt. Imorgon tisdag är det slutbesiktning av nätet med våra entreprenörer, Vabon slutför sitt arbete och Kungsbacka kommun byter ut våra vattenmätare.

Så alla medlemmar, oavsett etapp, kan från onsdag 30/5 börja driftsätta sina fastigheter. Notera att alla krav enligt den utsända blanketten skall vara uppfyllda och att anläggningen skall godkännas av föreningen innan den driftsätts. Alla dokument finns på vår hemsida, https://www.bdvaf.nu/driftsattning/

Kontakta Mats eller Ingmar för att få anläggningen godkänd.

  • Ingmar Björkman, 0703–332580
  • Mats Gustavsson, 0761–642033

OBS! Alla stora stammar är spolade med färskvatten men de stick som går från stammarna till respektive fastighet innehåller fortfarande klorerat vatten. Var därför noga med att spola er servis noga tills vattnet ej längre doftar klor. Det första vattnet som kommer kan vara missfärgat efter rörpiggningen men detta är helt normalt och försvinner efter en stunds spolande. Det kan nu i början förekomma kortare driftstopp på vattennätet vid ev. arbete med tryckstegringspumpar, vattenmätare etc. Har ni frågor som rör vatten eller avloppsnätet så tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.

Fiberblåsning
Följande fastighetsbeteckningar har hittills anmält sig för fiberblåsning till första tillfället (anmälan senast 31/5).
Kontrollera att din fastighet är med om du är klar för fiberblåsning. Listan överlämnas till Transtema den 1/6 varpå de planerar in respektive fastighet.

Ölmevalla-Klev 1:37
Ölmevalla-Fagared 1:22
Ölmevalla-Gårdshorn 1:6
Flamsnäs 1:94
Boberg 1:20
Ölmevalla-Klev 1:33
Dotetorp 5:2
Ölmevalla-Klev 1:18
Harestorp 1:15
Ölmevalla-Gårdshorn 1:3
Ölmevalla-Klev 1:31
Harestorp 1:12
Ölmevalla-Fagared 1:36
Boberg 1:26
Boberg 3:4
Boberg 1:41
Ölmevalla-Klev 1:32
Dotetorp 2:6
Ölmevalla-Klev 1:35
Ölmevalla Prästgård 1:1
Ölmevalla-Fagared 1:32
Ölmevalla-Fagared 1:35

Gemensam grillkväll – BDVAF och Vägföreningen – 16 juni 2018
Vi tillsammans med Vägföreningen kommer att anordna en gemensam grill för alla medlemmar i både BDVAF och Vägföreningen. Datumet är lördag den 16/6 och en separat inbjudan kommer snart skickas ut i allas brevlådor.
Men boka redan idag in den eftermiddagen så ser vi till att samla hela grannskapet för en härlig kväll! Givetvis är både barn och vuxna välkomna.

Nu hjälps vi åt att köra projektet hela vägen in i mål och ser till att sommaren 2018 blir extra härlig!

Hälsar,
Styrelsen